Eesti English Русский

Motoklubi eesmärgiks on motospordi arendamine Saare maakonnas, koondades eelkõige morospordi- ja tehnikahuvilisi noori, aga ka teisi morohuvilisi ja motonduse head tava austavaid inimesi ning organisatsioone.

Motoklubi tegevuse põhiülesanneteks on :

- kaasata noori ja arendada nende huvi motonduse vastu, harida, toetada ja abistada neid oma eesmärkide saavutamisel

- pakkuda võimalust panna oma võimed proovile nii kohalikel, kui rahvusvahelistel motovõistlustel

- läbi klubilise tegevuse arendada ja propageerida üleüldist motokultuuri, korraldada kokkutulekuid ja pakkuda oma liikmetele aktiivset vabaaja veetmise võimalust

- treeninglaagrite, võistluste ja muude vastava sisuliste ürituste korraldamine ja läbiviimine 


 
 
 

«
»